Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Październik, 27.
św. Frumencjusz, biskup
św. Frumencjusz, biskupśw. Frumencjusz, biskupbrewiarz.plpl.wikipedia.orgniezbednik.niedziela.pl