Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Czerwiec, 26.
bł. Andrzej Jacek Longhin, biskup
bł. Andrzej Jacek Longhin, biskuppl.wikipedia.orgbrewiarz.plopoka.org.pl
św. Zygmunt Gorazdowski, prezbiter
św. Zygmunt Gorazdowski, prezbiterpl.wikipedia.orgbrewiarz.plwww.jozefitki.pl
święci męczennicy Jan i Paweł
święci męczennicy Jan i Pawełświęci męczennicy Jan i Pawełświęci męczennicy Jan i Pawełpl.wikipedia.orgbrewiarz.plsilesia.edu.pl