Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Kwiecień, 29.
św. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła, patronka Europy
św. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła, patronka Europyśw. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła, patronka Europyśw. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła, patronka Europyśw. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła, patronka Europyśw. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła, patronka Europyśw. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła, patronka Europyśw. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła, patronka Europyśw. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła, patronka Europypl.wikipedia.orgbrewiarz.plptsmlodz.pl