Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Grudzień, 21.
św. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościoła
św. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościołaśw. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościołabrewiarz.plpl.wikipedia.orgpl.pinterest.com