Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Grudzień, 6.
św. Mikołaj, biskup
św. Mikołaj, biskupśw. Mikołaj, biskupśw. Mikołaj, biskupśw. Mikołaj, biskupśw. Mikołaj, biskupśw. Mikołaj, biskupśw. Mikołaj, biskuppl.wikipedia.orgbrewiarz.plank.gov.pl