Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Grudzień, 5.
św. Saba Jerozolimski, prezbiter
św. Saba Jerozolimski, prezbiterbrewiarz.plpl.wikipedia.orgadonai.pl