Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Grudzień, 4.
bł. Adolf Kolping, prezbiter
bł. Adolf Kolping, prezbiterbł. Adolf Kolping, prezbiterpl.wikipedia.orgbrewiarz.pldeon.pl
bł. Piotr ze Sieny, tercjarz
bł. Piotr ze Sieny, tercjarzbrewiarz.plpl.wikipedia.orgwww.wiki.dekor24.com.pl
św. Barbara, dziewica i męczennica
św. Barbara, dziewica i męczennicaśw. Barbara, dziewica i męczennicaśw. Barbara, dziewica i męczennicaśw. Barbara, dziewica i męczennicaśw. Barbara, dziewica i męczennicaśw. Barbara, dziewica i męczennicaśw. Barbara, dziewica i męczennicabrewiarz.plpl.wikipedia.orgtrzcianka.saletyni.pl
św. Jan Calabria, prezbiter
św. Jan Calabria, prezbiterbrewiarz.plpl.wikipedia.orgopoka.org.pl
św. Jan Damasceński, prezbiter i doktor Kościoła
św. Jan Damasceński, prezbiter i doktor Kościołaśw. Jan Damasceński, prezbiter i doktor Kościołaśw. Jan Damasceński, prezbiter i doktor Kościołabrewiarz.plpl.wikipedia.orgewangelia.org