Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Listopad, 26.
św. Jan Berchmans, zakonnik
św. Jan Berchmans, zakonnikpl.wikipedia.orgbrewiarz.pldeon.pl
św. Konrad z Konstancji, biskup
św. Konrad z Konstancji, biskuppl.wikipedia.orgbrewiarz.plruda-parafianin.pl
św. Leonard z Porto Maurizio, prezbiter
św. Leonard z Porto Maurizio, prezbiterpl.wikipedia.orgbrewiarz.plruda-parafianin.pl
św. Sylwester Gozzolini, opat
św. Sylwester Gozzolini, opatśw. Sylwester Gozzolini, opatbrewiarz.pldeon.pldziennikparafialny.pl