Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Listopad, 22.
św. Cecylia, dziewica i męczennica
św. Cecylia, dziewica i męczennicaśw. Cecylia, dziewica i męczennicaśw. Cecylia, dziewica i męczennicaśw. Cecylia, dziewica i męczennicaśw. Cecylia, dziewica i męczennicaśw. Cecylia, dziewica i męczennicabrewiarz.plpl.wikipedia.orgzyciorysy.info