Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Październik, 29.
bł. Michał Rua, prezbiter
bł. Michał Rua, prezbiterbł. Michał Rua, prezbiterbrewiarz.plpl.wikipedia.orgbosko.lt