Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Październik, 23.
św. Jan Kapistran, prezbiter
św. Jan Kapistran, prezbiterśw. Jan Kapistran, prezbiterbrewiarz.plpl.wikipedia.orgwww.kerygma.pl
św. Józef Bilczewski, biskup
św. Józef Bilczewski, biskuppl.wikipedia.orgwww.vatican.vabrewiarz.pl
św. Seweryn Boecjusz
św. Seweryn Boecjuszbrewiarz.plimiona.net.plwww.radioem.pl