Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Październik, 9.
Abraham, patriarcha
Abraham, patriarchaAbraham, patriarchaAbraham, patriarchaAbraham, patriarchapl.wikipedia.orgbrewiarz.plsztetl.org.pl
bł. Wincenty Kadłubek, biskup
bł. Wincenty Kadłubek, biskupbł. Wincenty Kadłubek, biskuppl.wikipedia.orgbrewiarz.pldiecezja.pl
św. Jan Leonardi, prezbiter
św. Jan Leonardi, prezbiterśw. Jan Leonardi, prezbiterbrewiarz.plpl.wikipedia.orgwww.niedziela.pl
św. Ludwik Bertrand, prezbiter
św. Ludwik Bertrand, prezbiterśw. Ludwik Bertrand, prezbiterpl.wikipedia.orgbrewiarz.plruda-parafianin.pl
święci Cyryl Bertram i Towarzysze, męczennicy
święci Cyryl Bertram i Towarzysze, męczennicybrewiarz.plpl.wikipedia.orgopoka.org.pl
święci męczennicy Dionizy, biskup, i Towarzysze
święci męczennicy Dionizy, biskup, i Towarzysześwięci męczennicy Dionizy, biskup, i Towarzyszepl.wikipedia.orgbrewiarz.plwww.fronda.pl