Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Sierpień, 14.
św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennikśw. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennikpl.wikipedia.orgmisericors.orghistmag.org