Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Lipiec, 11.
św. Benedykt z Nursji, opat, patron Europy
św. Benedykt z Nursji, opat, patron Europyśw. Benedykt z Nursji, opat, patron Europyśw. Benedykt z Nursji, opat, patron Europypl.wikipedia.orgbrewiarz.plopactwotynieckie.pl
św. Olga Mądra, księżna
św. Olga Mądra, księżnabrewiarz.plpl.wikipedia.orghistoria.org.pl
św. Pius I, papież i męczennik
św. Pius I, papież i męczennikbrewiarz.plpl.wikipedia.orgmartyrologium.blogspot.com