Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Czerwiec, 17.
św. Alina z Forest, męczennica
św. Alina z Forest, męczennicabrewiarz.plpl.wikipedia.orgencyklopedia.biolog.pl
św. Brat Albert Chmielowski, zakonnik
św. Brat Albert Chmielowski, zakonnikśw. Brat Albert Chmielowski, zakonnikbrewiarz.plpl.wikipedia.orgwww.bratalbert.com.pl
św. Grzegorz Barbarigo, biskup
św. Grzegorz Barbarigo, biskupbrewiarz.plpl.wikipedia.orgmartyrologium.blogspot.com