Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Czerwiec, 13.
św. Antoni Padewski, prezbiter i doktor Kościoła
św. Antoni Padewski, prezbiter i doktor Kościołaśw. Antoni Padewski, prezbiter i doktor Kościołaśw. Antoni Padewski, prezbiter i doktor Kościołaśw. Antoni Padewski, prezbiter i doktor Kościołaśw. Antoni Padewski, prezbiter i doktor Kościołaśw. Antoni Padewski, prezbiter i doktor Kościołaśw. Antoni Padewski, prezbiter i doktor Kościoławww.antonipadewski.plpl.wikipedia.orgwww.muzeumtomaszow.pl