Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Maj, 19.
św. Iwo Helory, prezbiter
św. Iwo Helory, prezbiterśw. Iwo Helory, prezbiterbrewiarz.plpl.wikipedia.orgopoka.org.pl
św. Kryspin z Viterbo, zakonnik
św. Kryspin z Viterbo, zakonnikbrewiarz.plpl.wikipedia.orgkapucyni.pl
św. Piotr Celestyn, papież i pustelnik
św. Piotr Celestyn, papież i pustelnikśw. Piotr Celestyn, papież i pustelnikśw. Piotr Celestyn, papież i pustelnikśw. Piotr Celestyn, papież i pustelnikbrewiarz.plpl.wikipedia.orgblogmedia24.pl
św. Urban I, papież
św. Urban I, papieżśw. Urban I, papieżpl.wikipedia.orgbrewiarz.plniezbednik.niedziela.pl