Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Kwiecień, 14.
św. Ludwina, dziewica
św. Ludwina, dziewicaśw. Ludwina, dziewicabrewiarz.plpl.wikipedia.orgmartyrologium.blogspot.com
św. Walerian, męczennik
św. Walerian, męczennikśw. Walerian, męczennikbrewiarz.plpl.wikipedia.orgimiona.net.pl