Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Marzec, 29.
św. Stefan IX, papież
św. Stefan IX, papieżśw. Stefan IX, papieżpl.wikipedia.orgbrewiarz.plpch24.pl