Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Marzec, 28.
św. Guntram, król
św. Guntram, królśw. Guntram, królpl.wikipedia.orgbrewiarz.plm.pch24.pl