Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Marzec, 27.
św. Rupert, biskup
św. Rupert, biskupśw. Rupert, biskupśw. Rupert, biskuppl.wikipedia.orgbrewiarz.plruda-parafianin.pl