Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Marzec, 26.
św. Braulion, biskup
św. Braulion, biskupśw. Braulion, biskupbrewiarz.plpl.wikipedia.orgkosciol.wiara.pl
św. Dobry Łotr (Dyzma)
św. Dobry Łotr (Dyzma)św. Dobry Łotr (Dyzma)św. Dobry Łotr (Dyzma)pl.wikipedia.orgbrewiarz.plwww.kalendarzrolnikow.pl
św. Ludger, biskup
św. Ludger, biskupwww.brewiarz.plpl.wikipedia.orgcitatio.pl