Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Marzec, 24.
św. Oskar Romero, biskup i męczennik
św. Oskar Romero, biskup i męczennikśw. Oskar Romero, biskup i męczennikśw. Oskar Romero, biskup i męczennikśw. Oskar Romero, biskup i męczennikśw. Oskar Romero, biskup i męczennikpl.wikipedia.orgbrewiarz.plwww.polityka.pl