Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Marzec, 21.
św. Benedykta od Bożej Opatrzności Cambiagio Frassinello
św. Benedykta od Bożej Opatrzności Cambiagio Frassinellobrewiarz.plpl.wikipedia.orgopoka.org.pl
św. Mikołaj z Flue, pustelnik
św. Mikołaj z Flue, pustelnikbrewiarz.plpl.wikipedia.orgwww.przymierzezmaryja.pl