Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Marzec, 12.
św. Alojzy Orione, prezbiter
św. Alojzy Orione, prezbiterpl.wikipedia.orgbrewiarz.plwww.orionistki.pl