Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Marzec, 8.
św. Jan Boży, zakonnik
św. Jan Boży, zakonnikśw. Jan Boży, zakonnikbrewiarz.plpl.wikipedia.orgbonifratrzy.pl