Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Marzec, 3.
św. Kunegunda, zakonnica
św. Kunegunda, zakonnicaśw. Kunegunda, zakonnicapl.wikipedia.orgbrewiarz.plruda-parafianin.pl
św. Maria Katarzyna Drexel, dziewica
św. Maria Katarzyna Drexel, dziewicabrewiarz.plpl.wikipedia.orgopoka.org.pl