Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Marzec, 2.
św. Agnieszka z Pragi, ksieni
św. Agnieszka z Pragi, ksieniśw. Agnieszka z Pragi, ksienipl.wikipedia.orgbrewiarz.plewangelizuj.pl