Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Luty, 13.
bł. Jordan z Saksonii, zakonnik, prezbiter
bł. Jordan z Saksonii, zakonnik, prezbiterbł. Jordan z Saksonii, zakonnik, prezbiterbrewiarz.plpl.wikipedia.orgewangelia.org