Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Luty, 8.
św. Hieronim Emiliani
św. Hieronim Emilianiśw. Hieronim Emilianibrewiarz.plpl.wikipedia.orgopoka.org.pl
św. Idzi Maria od św. Józefa, zakonnik
św. Idzi Maria od św. Józefa, zakonnikwww.brewiarz.plpl.wikipedia.orgwww.radioem.pl
św. Józefina Bakhita, dziewica
św. Józefina Bakhita, dziewicabrewiarz.plpl.wikipedia.orgzbawiciel.ostroleka.pl