Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Luty, 5.
św. Agata, dziewica i męczennica
św. Agata, dziewica i męczennicaśw. Agata, dziewica i męczennicaśw. Agata, dziewica i męczennicaśw. Agata, dziewica i męczennicabrewiarz.plpl.wikipedia.orgm.niedziela.pl