Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Styczeń, 28.
św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła
św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościołaśw. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościołaśw. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościołaśw. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościołabrewiarz.plmisericors.orgruda-parafianin.pl