Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Styczeń, 24.
św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła
św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościołaśw. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościołaśw. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościołaśw. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościołaśw. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościołapl.wikipedia.orgbrewiarz.plwww.wizytki.pl