Święci na każdy dzień

Po polskuEnglish


Styczeń, 8.
św. Daniel Comboni, biskup
św. Daniel Comboni, biskuppl.wikipedia.orgkombonianie.plmissio.org.pl
św. Seweryn z Noricum
św. Seweryn z Noricumbrewiarz.plpl.wikipedia.orgimiona.net.pl
św. Wawrzyniec Iustiniani, biskup
św. Wawrzyniec Iustiniani, biskupśw. Wawrzyniec Iustiniani, biskupbrewiarz.plpl.wikipedia.orgencyklopedia.biolog.pl